Sarana dan Prasarana

  1. Mengkoordinir pengisian E-Sarpras
  2. Mengkoordinir usulan madrasah penerima bantuan SBSN
  3. Mengkoordinir usulan madrasah penerima bantuan PUPR
  4. Bendahara Pembantu pengeluaran
  5. Pelayanan PIP